Fix lỗi Teamviewer 11 [2016]

teamviewer 11

teamviewer 11

TeamViewer là một phần mềm hỗ trợ truy cập máy tính từ xa được phát triển nhằm mục đích kết nối các máy tính với nhau, điều khiển từ xa giúp người dùng dễ dàng cài đặt, cũng như trợ giúp cài đặt phần mềm từ xa trên máy tính, hỗ trợ bạn bè hay người dùng máy tính khi không có mặt bạn trực tiếp.v.v…. Tuy nhiên phần mềm này thường xuyên báo lỗi như:

+ “Access to the Teamviewer Server Has Been Denied!” – quyền truy cập đến server Teamview bị lỗi: khắc phục bằng cách thay đổi địa chỉ Mac của card mạng máy tính

+ Bị giới hạn sử dụng 100 lần và chỉ được sử dụng trong vòng 5 phút: khi sử dụng quá 5 phút là bị ngắt kết nối và yêu cầu mua bản quyền

Cách khắc phục triệt để: có 2 cách

+ Tải Teamviewer 11 porable đã được patch sẵn tại đây: DOWNLOAD (file đã được quét virus trực tuyến)

+ Sử dụng Teamviewer 3, do phiên bản cũ không bị giới hạn thời gian kết nối nên bạn sẽ được kết nối thoải mái, yêu cầu là cả 2 máy 2 bên đều phải sử dụng cùng một phiên bản, tải tại đây: DOWNLOAD (file đã được quét virus trực tuyến)